Gjaldskrá HSS

Komur og vitjanir fyrir sjúkratryggða

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraþjálfara á dagvinnutíma, kl. 8:00 - 16:00,

 • almennt gjald 1.200 kr.
 • aldraðir og öryrkjar  600 kr.

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraþjálfara utan dagvinnutíma,

 • almennt gjald 3.100 kr.
 • aldraðir og öryrkjar  1.500 kr.

Vitjun læknis á dagvinnutíma, kl. 8:00 - 16:00,

 • almennt gjald 3.400 kr.
 • aldraðir og öryrkjar 1.700 kr.

Vitjun læknis utan dagvinnutíma, 

 • almennt gjald 4.500 kr. 
 • aldraðir og öryrkjar 2.200 kr.

Börn undir 18 ára aldri, börn með umönnunarkort og þeir sem koma vegna mæðraverndar greiða ekki.

Rannsóknir og greiningar

Rannsókn með beiðni til rannsóknarstofu,

 • almennt gjald 2.600 kr.  
 • aldraðir og öryrkjar 1.680 kr. 

Krabbameinsleit,

 • almennt gjald 4.500 kr. 
 • aldraðir og öryrkjar 2.250 kr.

Bólusetningar

Gjaldskrá bólusetninga - Mars 2018

Blóðmauraheilabólga
     Fyrir börn, 3.600 kr. (FSME-Immun Junior)
     Fyrir fullorðna, 3.900 kr. (FSME-Immun Vuxen)

Heilahimnubólga (meningókokkar) 

     Fjölvirkt fjölsykrubóluefni samtengt, 6.900 kr.
     Próteintengt fjölsykrubóluefni gegn stofni C (18 ára og eldri), 4.300 kr. (MCC)

Haemophilus influenzae B, 3.600 kr.

Hlaupabóla, 5.000 kr. 

Hundaæði, 11.800 kr. 

Inflúensa, 900 kr. 

Japönsk heilabólga (JEV), 17.700 kr. 

Kíghóstabóluefni með barnaveiki- og stífkrampatoxóíðum (18 ára og eldri, Boostrix), 2.600 kr.

Kólera (bóluefni til inntöku, 2 x 1 skmt.), 10.700 kr. (1 skmt. 5.350 kr.) 

Lifrarbólga A (Havrix)
     Fyrir börn (720 ein. - 0,5 ml), 3.000 kr. 
     Fyrir fullorðna (1440 ein. - 1 ml), 4.100 kr.

Lifrarbólga A (Vaqta)
     Fyrir börn (25 ein. - 0,5 ml), 4.000 kr.
     Fyrir fullorðna (50 ein. - 1 ml), 4.700 kr.

Lifrarbólga B (Engerix-B)
     Fyrir börn (0,5 ml), 2.100 kr.
     Fyrir fullorðna (1 ml), 3.000 kr.

Lifrarbólga A og B
     Fyrir börn (Twinrix Paediatric), 3.600 kr.
     Fyrir fullorðna (Twinrix Adult), 5.200 kr.

Lungnabólga – fjölsykrubóluefni (Pneumovax), 4.200 kr.

Lungnabólga – próteintengt bóluefni (Prevenar 13), 8.200 kr. 

Mislingar ásamt hettusótt og rauðum hundum, 2.400 kr. 

Mýgulusótt, 4.200 kr.

Mænusótt fyrir fullorðna, 2.300 kr.

Papillómaveirubóluefni (HPV)
     Papillómaveirur manna, gerð 6, 11, 16, 18, 15.900 kr.
     Papillómaveirur manna, gerð 16, 18, 10.400 kr.

Taugaveiki (Typhim-Vi), 2.600 kr.

Barnabólusetningar / Endurbólusetningar

Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir barnabólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt). Einnig greiða sjúkratryggðir fyrir endurbólusetningu frá grunni þegar barnabólusetningar eru ónýtar.

Barnaveiki, haemophilus influenzae B, kíghósti, mænusótt, stífkrampi (fimmgilt bóluefni) (Infanrix-Polio + Hib, Pentavac), 4.500 kr. 

Lungnabólgubaktería (pneumokokkar), 6 vikna - 5 ára börn (Synflorix), 5.900 kr. 

Meningokokkar C (NeisVac-C), 4.300 kr. 

Mislingar ásamt hettusótt og rauðum hundum (Priorix, MMRVaxPro), 2.400 kr. 

Kíghóstabóluefni með barnaveiki- og stífkrampatoxóíðum (Boostrix), 2.600 kr. 

Barnaveiki, kíghósti, mænusótt, stífkrampi (fjórgilt bóluefni), endurbólusetning með Boostrix Polio, 3.200 kr.

Önnur þjónusta

Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri, aldraðir og öryrkjar greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:

 • Þungunarpróf, 160 kr.
 • Streptokokkarannsóknir, 310 kr.
 • Lyfjaleit í þvagi, 820 kr. 
 • CRP (C-reaktíft prótein), 1.120 kr.
 • HbA1c (glýkósýlerað hemóglóbín), 2.150 kr.

Greiðslur sjúkratryggðra fyrir heilbrigðisþjónustu og afsláttarstofn

Ef heildarkostnaður vegna heilbrigðisþjónustu í almanaksmánuði fer yfir ákveðna  fjár­hæð greiða Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) eða viðkomandi heilbrigðisstofnun, það sem umfram er.

 • Hámarksgreiðsla sjúkratryggðs almennt er 25.100 kr.
 • Hámarksgreiðsla aldraðra, öryrkja, barna og barna með umönnunarmat  er 16.700 kr.
 • Hámarksgreiðsla barna í sömu fjölskyldu (með sama fjölskyldunúmer) er 16.700 kr.

Greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustu mynda afsláttarstofn. Afsláttarstofn verður aldrei hærri en hámarksgreiðsla í almanaksmánuði.  Afsláttarstofn flyst á milli mánaða að frádregnum 1/6 hluta af hámarksgreiðslu um hver mán­aða­mót, óháð greiðslum sjúkratryggðs. Við ákvörðun greiðsluþátttöku skal leggja saman afsláttarstofn og greiðslur. Séu samanlagðar greiðslur lægri en hámarksgreiðsla greiðir sjúkratryggður kostnaðinn allt að hámarksgreiðslu.

Veitendur heilbrigðisþjónustu skila upplýsingum um staðgreidd þjónustugjöld til SÍ jafnóðum. Ef þjónustugjöld eru ekki staðgreidd teljast þau ekki með í afsláttarstofni fyrr en kvittun hefur borist SÍ.

Síðast uppfært föstudagur, 09 mars 2018 15:06