Heilsugæsla

Heilsugæsla (13)

Tímabókanir

Tímabókanir eru alla virka daga frá kl. 08:00 - 16:00 í síma 422-0500.  Ekki er hægt að bóka tíma á öðrum tímum sólarhringsins.

Heilsuvernd skólabarna HSS

Heilsuvernd skólabarna HSS er framhald af ung- og smábarnavernd og eru níu grunnskólar í umsjá hennar.

Lögð er áhersla á fræðslu og heilsueflingu barnanna ásamt reglubundnu eftirliti með líkamlegri og andlegri heilsu þeirra. Fræðslan og heilsueflingin byggir á hugmyndafræði 6-H heilsunnar.

Hjúkrunarfræðingar sinna nemendum með langvinna sjúkdóma og fötlun og sinna slysum og veikindum sem upp koma á skólatíma.

Heilsufarsskoðanir eru framkvæmdar í fjórum árgöngum: 1., 4., 7. og 9. bekk þar sem mæld er hæð, þyngd og sjón.

Ónæmisaðgerðir eru framkvæmdar samkvæmt leiðbeiningum landlæknis.

Hjúkrunarfræðingar eiga sæti í nemendaverndarráðum allra grunnskóla Suðurnesja og eru tengiliðir skóla, heimila og HSS. Þeir starfa í þverfaglegum teymum innan skóla um málefni barna með sérþarfir og þurfa sérstök úrræði.

Vinsamlegast smellið hér ef þið viljið senda hjúkrunarfræðingum skólaheilsugæslu tölvupóst.

Læknamóttaka

Almenn læknismóttaka er alla virka daga frá 8:30 - 16:00. Tímapantanir eru frá 8:00 - 16:00 alla virka daga í síma 422-0500.

Nánari upplýsingar um móttöku lækna á HSS má finna hér fyrir neðan:

Heimahjúkrun

Heimahjúkrun veitir hjúkrunar- og læknisþjónustu í heimahúsum. Svæðið sem heimahjúkrun sinnir eru öll Suðurnesin. Víðihlíð, hjúkrunarheimili í Grindavík, sinnir heimahjúkrun Grindvíkinga. Þeir sem hafa aðgang að þjónustunni eru allir sem þurfa á einstaklingshæfðri hjúkrun að halda til að geta búið heima við sem eðlilegastar aðstæður, þrátt fyrir breytingar á heilsufari.

Við heimahjúkrun starfa hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar og er unnið í samstarfi við aðrar deildir innan stofnunarinnar og einnig í samráði við lækna. Helstu stoðdeildir eru: almenn sjúkradeild HSS, rannsóknarstofa HSS, röntgendeild HSS, dagdvölin, apótekin og félagsþjónustan.

Beiðni um heimahjúkrun getur komið frá einstaklingnum sjálfum, aðstandendum, sjúkrahúsum eða öðrum stofnunum.

Eftir að umsókn hefur borist til heimhjúkrunar kemur hjúkrunarfræðingur í fyrstu vitjun, metur hjúkrunarþörf og skipuleggur þjónustu í samvinnu við einstakling, aðstandendur og lækni ef þess er þörf.

MARKMIÐ
Markmið heimahjúkrunar er að gera einstaklingum kleift að búa heima við sem eðlilegastar aðstæður þrátt fyrir veikindi og/eða skerta færni. Vinna hjúkrunarfræðinga/sjúkraliða byggist á upplýsingasöfnun þar sem áhersla er lögð á samvinnu og sveigjanleika. Miðað er við að hefja þjónustu sem fyrst og ekki seinna en innan tveggja sólarhringa frá því að beiðni berst.

 

VINNUAÐSTÆÐUR
Stundum þarf að gera ráðstafanir á heimilum áður en heimahjúkrun hefst, til þess að bæta aðgengi og öryggi skjólstæðingsins og/eða starfsmanna heimhjúkrunar. Matsblað frá vinnueftirliti ríkisins er notað við mat á heimilisaðstæðum. Úrvinnsla þess er unnin í samráði við þjónustuþega og aðstandendur.

HJÁLPARTÆKI
Rétt hjálpartæki þurfa að vera til staðar. Í sumum tilfellum kemur sjúkraþjálfi í heimsókn og metur þörf fyrir hjálpartæki.

REYKLAUST UMHVERFI
Starfsfólk heimahjúkrunar á fullan rétt á því að vinna í reyklausu umhverfi og er fólk beðið að virða það.

ÚTSKRIFT ÚR HEIMAHJÚKRUN
Heimahjúkrun er veitt meðan þörf er á þjónustu. Ef meðferðarmarkmið nást og heilsufarleg vandamál hafa verið leyst eða komið í viðunandi horf er gert ráð fyrir að viðkomandi útskrifist. Mikilvægt er að skjólstæðingur viti, að þótt hann sé formlega útskrifaður, geti hann haft samband við heimahjúkrun, ef aðstæður breytast. Heimahjúkrun býður ekki upp á þjónustu sem felur í sér fasta viðveru eða yfirsetu, slíkt kemur frá félagsþjónustu sem er á vegum sveitarfélagsins.

VINNUTÍMI
Starfsfólk heimahjúkrunnar vinnur á vöktum frá kl.8-16 og á kvöldin frá kl.17-23 alla daga vikunnar.

AÐ AFBOÐA VITJUN
Fari þjónustuhafi að heiman eða verði breyting á högum hans er nauðsynlegt að láta starfsfólk heimahjúkrunar vita í síma 860-0140.

Ef ekki næst samand er nóg að tala inn á talhólfið.

Geðheilbrigði

 Engin heilsa án geðheilsu

Hlutverk heilsugæslunnar í geðheilbrigðismálum er að vera almennt fyrsti viðkomustaður vegna geðraskana og sinna meðferð og eftirfylgni. Á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) eru starfandi tvö teymi sérfræðinga, sem sinna geð- og sálfélagslegri aðstoð.

Forvarnar- og meðferðarteymi barna (FMTB) sinnir meðferð barna að 18 ára aldri og vinnur með tengslavanda verðandi og nýbakaðra foreldra. FMTB er í samstarfi við skólaþjónustu og félagsþjónustu sveitarfélaganna einnig mæðra- og ungbarnavernd HSS og BUGL. Sjá nánari upplýsingar um FMTB og þjónustu við foreldra á meðgöngu og eftir fæðingu.

Geðteymi HSS sinnir einstaklingum 18 ára og eldri með alvarlegar geðraskanir í samstarfi við ýmsa fagaðila. 
Sjá nánari upplýsingar um geðteymið.

Átt þú við vanlíðan að stríða – hvert skal leita? 
Ef þú átt við sálræna vanlíðan að etja, er fyrsta skrefið að hafa samband við heilsugæsluna s. 422 0500 og panta viðtal hjá heilsugæslulækni eða símatíma í hjúkrunarmóttöku.

Ýmsir aðilar hafa styrkt teymin með góðum gjöfum þar á meðal Lionessur, Toyota og sveitarfélög á Suðurnesjum.· – sjá nánar um styrki og gjafir sem teymunum hafa borist.

Heilsugæslan í Reykjanesbæ

Heilsugæsla HSS er opin alla virka daga frá kl 08:00 - 16:00. Læknir er þess utan á vakt frá kl 16:00 - 08:00. Sími heilsugæslunnar er 422-0500.

Tímabókanir hjá læknum- og hjúkrunarfræðingum/ljósmæðrum eru alla virka daga frá kl 08:00 - 16:00.  Einnig er hægt að bóka í símatíma hjá læknum og í símaráðgjöf hjúkrunarfræðinga á opnunartíma.

Almenn móttaka lækna, hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra er alla virka daga frá 08:00 - 16:00. Læknavakt lækna er frá kl. 16:00 - 20:00 virka daga en um helgar kl. 10:00 - 13:00 og 17:00 - 19:00.

Slysa- og bráðamóttaka HSS tekur á móti öllum sjúklingum allan sólarhringinn sem eru slasaðir og einnig þeim sem eru bráðveikir og treysta sér ekki til að bíða eftir næsta lausa tíma hjá lækni.  Utan opnunartíma þarf að hringja í 112 til að fá bráðaþjónustu.

Yfirlæknir á heilsugæslunni er Snorri Björnsson.

Krabbameinsleit

Á HSS fer fram krabbameinsleit einu sinni í mánuði. Þar sjá ljósmæður um leghálsskoðun í samvinnu við Leitarstöð Krabbameinsfélagsins.

Konur geta pantað tíma í síma 422-0500 á milli kl. 8-15 alla virka daga þegar þeim berst bréf frá Leitarstöðinni. Konum er bent á að panta tíma í brjóstamyndatöku hjá Leitarstöðinni Skógarhlíð.

Slysa- og bráðamóttaka

Slysamóttaka

Slysa- og bráðamóttaka HSS tekur á móti öllum sjúklingum sem eru slasaðir og einnig þeim sem eru veikir og treysta sér ekki til að bíða eftir næsta lausa tíma eftir lækni.

Það eru ávallt tveir hjúkrunarfræðingar á vakt á mill 8 og 23.30 sem taka á móti öllum sjúklingum, meta ástand þeirra, framkvæma ýmsar rannsóknir og kalla til viðeigandi lækni eftir þörfum. Á hverjum tíma er einn heilsugæslulæknir á vakt.  Eftir kl. 16 tekur vaktlæknaþjónustan við, en opið er allan sólarhringinn fyrir bráð veikindi og slys.

Bráðamóttaka
Við hlið slysamóttökunnar er móttaka bráðveikra einstaklinga sem koma með sjúkrabíl eða eru illa haldnir er þeir koma á heilsugæslustöðina. Hjúkrunarfræðingur tekur á móti þeim á milli klukkan 8:00 og 16:00 virka daga og kallar til þann lækni heilsugæslunnari sem sinnir bráðaþjónustu hverju sinni.

Deildarstjóri slysa- og bráðamóttöku er Íris Kristjánsdóttir.

Stefnuyfirlýsing slysa- og bráðamóttöku HSS

Á slysa- og bráðamóttöku HSS er tekið á móti bráðveikum og slösuðum Suðurnesjabúum allan sólarhringinn, alla daga ársins. Þar er einnig tekið á móti endurkomum vegna slysa og aðgerða.

Stefnt er að því að veita ævinlega hraða og góða þjónustu.

Fagmennska, fumleysi, forgangsröðun

Ung- og smábarnavernd

Stefnuyfirlýsing

Ung- og smábarnavernd er forvarnarstarf sem sinnir börnum frá fæðingu til skólaaldurs. Markmið hennar er að fylgjast með heilsu og framförum á þroska barna og veita foreldrum stuðning og fræðslu þannig að börnum séu búin bestu mögulegu uppvaxtarskilyrði á hverjum tíma.

Lengi býr að fyrstu gerð

Fræðsla fyrir ung- og smábarnavernd.

Subscribe to this RSS feed